Skara Energi AB

Skara Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag vars huvudsakliga uppgift är att bedriva nätverksamhet för el, fjärrvärme, vatten, avlopp, kyla, data- och telekommunikation och vattenproduktion, avloppsrening, renhållning, avfallshantering samt utföra entreprenader, installationer och sälja tjänster för nämnda anläggningar.Skara Energi ABStyrelsen består av 5 ledamöter och 2 personalrepresentanter med lika många personliga suppleanter. Bolaget har ca 7 300 elkunder med en total elförbrukning på ca 180 GWh/år och 450 fjärrvärmekunder med en total värmeförbrukning på ca 80 GWh/år. Årsomsättningen är ca 90 miljoner kronor. Antalet anställda är 33 st. Verksamheten är uppdelad i fem avdelningar; elnät, fjärrvärme, vatten/avlopp, data/tele och renhållning. Under senare år har ett stadsnät för data- och telekommunikation byggts, vilket kommer att ge stora möjligheter att kunna erbjuda kommunens invånare snabba dataförbindelser.

Skara Energi AB ser som sin uppgift att vara ett serviceföretag för kommunens invånare genom att stå till tjänst med olika slag av tjänster till så låga taxor och avgifter som möjligt. Vi är också ett "miljöföretag" som ständigt arbetar med att förbättra miljön inom våra verksamhetsområden.


I Skara Energis styrelse sitter för Socialdemokraterna:

Ledamöter:
Vice ordförande: Håkan Ehn
Ann-Christin Hellman

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet