Socialdemokrater i kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen är det högsta verkställande politiska organet i kommunen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens ekonomiska förvaltning, ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder nästan alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsen sitter socialdemokraterna sedan valet 2006 i opposition. Socialdemokraterna arbetar i kommunstyrelsen särskilt för möjligheten till arbete för alla. Vi kämpar för devisen "heltid en rättighet, deltid en möjlighet".

Kommunstyrelsen har ett informationmöte och ett möte där beslut fattas nästan varje månad.

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen är:
Andre vice ordförande:

Barbro Hassel

Ledamöter:
Håkan Ehn
Lars Johansson
Ulla Hellberg
Michael Karlsson

Ersättare:
Camilla Skog
Fredrik Nordström
Jessica Bredenberg
Alf Ståhl
Laila Skantz

S-ledamöter i kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen.
Alf Ståhl, Lars Johansson, Barbro Hassel, Ulla Hellberg, Håkan Ehn, Laila Skantz, Michael Karlsson. På fotot saknas Camilla Skog, Fredrik Nordström och Jessica Hedegård.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet