Sex nämnder i Skara kommun.


En nämnd är en grupp utsedd som organ för att fatta beslut inom ett visst område. Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver kommunstyrelsen
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter.

Nämndernas uppgift i kommunen är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Antalet ledamöter får inte vara färre än fem och antalet ersättare bör vara lika stort som antalet ledamöter.

I Skara kommun finns idag sex nämnder. Till vänster kan du läsa vad respektive nämnd gör och vilka de socialdemokratiska ledamöterna i de olika nämnderna är.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet