Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för barns och vuxnas lärande från förskola till Komvux. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.Barn- och utbildningsnämnden.

För kommande verksamhetsår ska ledamöterna i nämnden lära sig hur de bättre kan följa upp och utvärdera verksamheten. Bl.a. ska nämnden bli bättre på att vara just styrelse för skolan och mer mötestid ska ägnas åt att följa upp och renodla dagordningen, så att rena styrelsefrågor kan behandlas.

Nämndens verksamhet omfattar ca. 4500 elever från 1 till 60 år och med denna verksamhet finns drygt 700 anställda.

Socialdemokraterna ska under de kommande åren fortsätta med projektet "utbildningskedjan", ett utvecklingsprojekt som berör hela utbildningsområdet. Ett antal delprojekt ska startas och involveras i verksamheten.

Det händer en hel del inom skolan i Skara och i samverkan med andra kommuner i Skaraborg. Vi socialdemokrater arbetar ständigt för en utökad samverkan som så småningom kan leda till en samlad skaraborgsk gymnasieskola.

Är du intresserad av att diskutera skolfrågor? Ta gärna kontakt med någon av s-ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden!

I barn- och utbildningsnämnden sitter för Socialdemokraterna:

Ordinarie ledamöter:
Andre vice ordförande: Lars Johansson
Fredrik Nordström
Xhafer Shabani
Kristina Adolfsson

Ersättare:
Nina Drakfors
Eva Ståhlberg
Conny Olsson
Ann Svensson

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet