Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ansvarsområde, som omfattar individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg, regleras av lagstiftningen i Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).Omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden består av elva ledamöter. Nämnden sammanträder ca 12 gånger/år.

Vi socialdemokrater arbetar för

  • att alla har rätt att åldras med värdighet
  • att man trots stora vårdbehov kan bo kvar i den egna bostaden
  • att arbeta utifrån en helhetssyn på människan och dess behov av vård och omsorg
  • att satsa på förebyggande insatser
  • att vård och omsorg ges efter behov och på lika villkor
  • att satsa på generationsboende i Skara centrum

Vi socialdemokrater vill bedriva en aktiv och lyhörd politik, som tar fasta på att tillgodose den enskilda människans speciella behov. En bra personalpolitik och en väl fungerande organisation är bl.a. vad som krävs för ett praktiskt genomförande. Vi tror på nyttan av att arbeta med förebyggande åtgärder för barn och ungdomar vad gäller att motverka användning av alkohol och droger.

I omsorgsnämnden sitter för Socialdemokraterna:

Ordinarie ledamöter:
Andre vice ordförande: Michael Karlsson
Kristina Carlsson
Roland Lundbäck
Rodhe Ståhl

Ersättare:
Jessica Bredenberg
Poul Hansen
Margareta Holm
Lennart Wilsson

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet