Götene-Skara tekniska nämnd


Götene-Skara tekniska nämndTekniska nämnden består av åtta ledamöter och lika många ersättare. Nämnden sammanträder ca. åtta gånger varje år. Sedan den 1 januari 2007, har vi en gemensam organisation Götene-Skara, vilket innebär att all personal är anställd av Götene kommun.

Tekniska nämnden har följande verksamhetsområden:

  • Fastigheter
  • Gator
  • Kollektivtrafik
  • Parker

Många av de verksamheter som hör tekniska nämnden till kommer kommuninvånarna i kontakt med varje dag. Därför arbetar vi socialdemokrater aktivt för att tekniska nämndens verksamhet ska vara till kommunens och invånarnas bästa.

I tekniska nämnden sitter för Socialdemokraterna:

Ordinarie ledamöter:
Camilla Skog
Per Svensson

Ersättare:
Mari Lönnerblad
Kristina Adolfsson

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet