Val och folkomröstningar.

ValurnaI det svenska valsystemet ingår val och folkomröstningar. Vallagen, folkomröstningslagen, valförordningen och ett antal andra lagar styr hur val och folkomröstningar ska genomföras.

Allmänna val
Det finns fyra typer av allmänna val: till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och
Europaparlamentet. Väljarna röstar på ett parti och kan samtidigt personrösta på en av kandidaterna på valsedeln genom att kryssa i rutan framför kandidaten. Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls tredje söndagen i september vart fjärde år. Ordinarie val till Europaparlamentet hålls i alla medlemsstaterna i den europeiska unionen i juni vart femte år.

Folkomröstningar
I Sverige finns två slag av folkomröstningar som gäller hela landet: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga. Det är riksdagen som beslutar om en landsomfattande folkomröstning ska genomföras. Riksdagen fattar också beslut om vilka som ska vara röstberättigade och vilka svarsalternativen ska vara. En folkomröstning i en kommun eller ett landsting är alltid rådgivande. Det är kommunerna och landstingen som fattar beslut om sådana folkomröstningar ska genomföras.

<< Klicka på de olika valen till vänster för att se hur skaraborna lagt sina röster.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet