Mitt Skara är ett bra Skara!


Barbro HasselSkara kommun befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation. En situation som förvärras av finansiell oro och lågkonjunktur. Dessutom har den borgerliga regeringen försämrat situationen genom politiska beslut som påverkar kommunernas möjligheter att möta omställningens utmaningar.

Neddragningar inom trygghetssystemen och förändringar inom vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen påverkar kommunens möjlighet att möta lågkonjunkturen med kraft. Frysta statsbidrag innebär i praktiken en skatteväxling där staten undandrar sig ansvar genom att inte värdesäkra kommunal verksamhet och tvingar fram omprioriteringar, nedskärningar och besparingar.

Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna skrivits ner i rasande fart vilket skapar ett ekonomiskt vakuum i Skara kommun. Enligt SKL:s skatteprognoser har skatteunderlaget för 2009 minskat från november 2007 till juni 2008 med 11,5 miljoner kronor. Från juni 2008 till sista prognosen i september 2008 är minskningen ytterligare 8,9 mkr, vilket innebär totalt 20,4 mkr sedan november 2007. För innevarande år 2008 har underlaget minskat med 18 mkr jämfört med budgeten som togs i november 2007. Därtill kommer omsorgsnämndens svårigheter att hålla budget.

Socialdemokraterna har under lång tid krävt kraftfulla insatser från den borgerliga majoriteten i Skara kommun för att klara framtida ekonomiska utmaningar och investeringar.

Nu står Skara kommun inför fullbordat faktum att den ekonomiska situationen inte längre är hanterbar. Det kräver att den politiska ledningen med tydlighet visar på handlingskraft.

Valet står mellan att minska den kommunala verksamheten eller öka de kommunala intäkterna. Ett val den borgerliga majoriteten klargjort i kommunfullmäktige att man inte är beredd att göra.

Socialdemokraterna vill med eftertryck framföra att Skara kommun ska värna kommunal verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar, då erfarenheter från tidigare konjunkturinbromsningar visar att det är barnen som oftast hamnar i kläm vid neddragningar av kommunala verksamheter och välfärdstjänster.Barbro Hassel
oppositionsråd i Skara

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet