Kontakta Skara kommun


Skara kommun

Besöksadress: Stortorget 2
Postadress: 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
skara.kommun@skara.se
http://www.skara.se/


Kommunledningskontor:

Kommundirektör:
Fredrik Geijer
Telefon: 0511-324 27
fredrik.geijer@skara.se

Chef för ekonomiavdelningen:
Chef Ingela Höij
Telefon: 0511-324 53
ingela.hoij@skara.se

Chef för informationsavdelningen:
Gillis Hellberg
Telefon: 0511-325 82
gillis.hellberg@skara.se

Chef för strategiska avdelningen:
Ulrika Strandroth Frid
Telefon: 0511-324 37
ulrika.strandroth-frid@skara.se

Kanslichef/kommunjurist:
Mikael Hätting
Telefon: 0511-324 29
mikael.hatting@skara.se

Personalchef:
Kjell-Ove Karlsson
Telefon: 0511-320 25
kjell-ove.karlsson@skara.se

Registrator & diarium:
Margareta Jacobsson
Telefon: 0511-324 26
margareta.jacobsson@skara.se


Förvaltningar:

Barn- och utbildningsförvaltningen:
tf Förvaltningschef Birgitta Jansson
Telefon: 0511-325 17
barn.utbildning@skara.se

Omsorgsförvaltningen:
Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt
Telefon: 0511-325 33
omsorgen@skara.se

Tekniska kontoret:
Teknisk chef Åke B Lindström
Telefon: 0511-386 075
tekniska@skara.se

Kultur- och fritidsförvaltningen:
t f förvaltningschef Bo-Lennart Sandquist
0511-321 93
kultur.fritid@skara.se

Samhällsbyggnadskontoret:
Stadsarkitekt Östen Andersson
Telefon: 0511-325 58
Miljöchef Jan Ålander
Telefon: 0511-324 44
sbk@skara.se

Serviceförvaltning, kost, lokalvård, räddning, säkerhet:
Förvaltningschef Kent Holmberg
Telefon: 0511-324 80
brand@skara.se


Kommunala bolag:

Rådhuset Skara AB:
VD, Näringslivsansvarig Christer Johansson
Telefon: 0511-324 34
radhuset@skara.se
http://www.radhuset.skara.se/

Skara Energi AB:
VD Jonny Blomqvist
Telefon: 0511-321 40
info@skaraenergi.se
http://www.skaraenergi.se/

Centrumbostäder AB:
VD Eva Mattsson
Telefon: 0511-326 70
centrumbostad@skara.se
http://www.centrumbostad.skara.se/

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet