Politiska länkar

Politik i Sverige
 
 
 
Riksdagen
Sveriges parlament.
 
 
Regeringen
Regeringen verkställer och utnämner.
 
Sverige.se
Vägvisaren till samhällsinformation och offentliga tjänster.
 
Sveriges Kommuner och Landsting
Intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner.
 
 
Regionala organisationer  
  
 
Västra Götalandsregionen
Regionen som från 1999 ersatt vårt gamla län Skaraborg. Regionen ansvarar huvudsakligen för sjukvård och omsorg.
 
Länsstyrelsen V:a Götaland
På den regionala nivån företräds staten av länsstyrelsen som kan sägas vara statens förlängda arm i länen.
 
 
Riksdagspartier
 
 
Vänsterpartiet
 
 
Miljöpartiet De Gröna
 
 
Centerpartiet
 
 
Folkpartiet
 
 
Kristdemokraterna
 
 
Moderata samlingspartiet
 
 
Fackförbund 


LO - Landsorganisationen

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Svenska Elektrikerförbundet

Fastighetsanställdas förbund

Grafiska Fackförbundet - Mediafacket

Handelsanställdas förbund

Hotell och Restaurang Facket

Industrifacket Metall

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Svenska Musikerförbundet

Svenska Målareförbundet

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Skogs- och Träfacket

Svenska Transportarbetareförbundet


TCO

TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Fackförbundet ST

Farmaciförbundet

Finansförbundet

FTF

Försvarsförbundet

Tjänstemannaförbundet HTF

Journalistförbundet

Lärarförbundet

Polisförbundet

Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL)

Sif

SKTF

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)

Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf)

Teaterförbundet

TULL-KUST

Vårdförbundet


SACO

SACO - Sveriges Akademikers CentralorganisationAkademikerförbundet SSR


Civilekonomerna

DIK

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA

Jusek

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Lärarnas Riksförbund

Naturvetareförbundet

Officersförbundet

SACO-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

SRAT

Sveriges Arkitekter

Sveriges Farmacevtförbund

Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF

Sveriges Ingenjörer

Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Reservofficersförbund, SROF

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Universitetslärarförbund

Sveriges Veterinärförbund

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet