Reservationer och protokollsanteckningar


Då ett beslut klubbas i kommunfullmäktige, i en nämnd eller i något annat organ, kan den som ogillar beslutet anmäla en reservation. Den som reserverar sig anmäler det efter beslutet. Om han vill kan han tala om att han stöder ett annat förslag, och han kan också lämna en skriftlig reservation. En ledamot i en beslutande församling har i regel också möjlighet att få anmäla sin mening genom att foga ett stycke text som bilaga till den aktuella paragrafen i protokollet. Detta kallas att lämna en protokollsanteckning.

En reservation är i politisk mening en starkare markering än en protokollsanteckning eller att inte delta i beslutet. I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig.

För att visa på den alternativa politiken och ogillandet av det fattade beslutet brukar Socialdemokraterna i Skara visa sin politiska vilja genom att reservera sig eller lämna en protokollsanteckning. Till höger kan du läsa en sammanställning av de reservationer vi lagt och de protokollsanteckningar vi lämnat i kommunfullmäktige och i kommunens olika nämnder.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet