Socialdemokraternas reservationer och protokollsanteckningar i Skara kommuns nämnder


2007-10-31 Tekniska nämnden, Reservation

Socialdemokraterna i tekniska nämnden reserverade sig mot beslutet att utreda upphandling av tjänster på entreprenad.

2007-10-25 Barn- och utbildningsnämnden, Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden ställer sig negativa till att hantera två så viktiga ärenden, som barn och ungdomars utsatthet, risk att fara illa, skolresultat och individuell utveckling samt en framtida lokalisering av musikskolan, i ett utredningsförslag. Socialdemokraternas förslag är att dela på uppdraget för en ökad tydlighet och större fokus.

2007-10-25 Barn- och utbildningsnämnden, Protokollsanteckning

En fortsatt utveckling av idrottsområdet Vilan är positivt för Skara kommun. Inte minst för kommunens idrotts- och föreningsliv, men också för närheten till både högstadie- och gymnasieskolan och dess idrottsinriktningar. Socialdemokraterna förordar därför att en planerad idrottshall placeras i Vilanområdet.

2007-09-20 Barn- och utbildningsnämnden, Protokollsanteckning
Socialdemokraterna anmäler att man inte deltar i beslutet till förmån för det egna budgetförslaget 2008 för Skara kommun.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet