Här vill vi bygga i Skara


Bygga nyttDet råder brist på lägenheter i Skara och för närvarande är det väldigt liten nyproduktion av lägenheter. Därför vill vi socialdemokrater på olika sätt stimulera byggandet, så att vanliga människor kan bygga sig ett hem.

Det måste finnas alternativ för bebyggelse av olika slag och på olika platser. Därför måste tomter
kunna erbjudas i flera delar av staden samtidigt. Närheten till skolor måste beaktas och cykel- och
promenadstråk måste utvecklas för att främja såväl miljö- som trafiksäkerhet.

Skaras centrala läge i Skaraborg är attraktivt för många industrier. I dagsläget finns inte mycket
ledig mark för nyetableringar. Socialdemokraterna i Skara vill därför se att ledig mark erbjuds på ett flertal platser runt om i staden.

Läs mer >>

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet