Arbete åt alla

Arbete åt alla är den viktigaste fråga för oss socialdemokrater. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Ingen är så stark att hon eller han aldrig behöver någon annans stöd. Och ingen är så svag att hon eller han inte kan bidra med något.

Vi socialdemokrater har en politik för fler jobb. Våra motståndare har en politik för sänkta ersättningsnivåer och låglönejobb. Men det är inte genom fler städjobb, fler barnflickor eller fler poolvakter – som ett litet, exportberoende land vinner framgång. Sveriges möjlighet att hävda sig är istället att ladda in mer kunskap, mer utbildning, mer forskning, mer marknadsföring och mer design i alla de produkter och tjänster vi ska exportera.

Vi måste också förbättra trygghetsförsäkringarna så att det blir lättare att gå från gamla till nya villkor i arbetslivet. Utveckla – inte avveckla – arbetsmarknadspolitiken och satsa mer på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Sverige måste använda omställningen som en hävstång för fler jobb och tillväxt. 

Sänka ersättningsnivåer och låglönejobb gör inte Sverige starkare, det ökar bara klyftorna och många lämnas efter!

 

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet