Kollektivavtal

Utdrag från vårt valmanifest 2006:

  • Vi slår vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka, självständiga parter med kraft att teckna heltäckande kollektivavtal. De fasta anställningarna ska bli fler, de otrygga visstidsanställningarna färre.

 Läs hela vårt valmanifest här 

Fundamentet i den svenska arbetsrätten är starka parter på arbetsmarknaden och kollektivavtal som det främsta instrumentet att reglera anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar trygghet på svenska arbetsplatser samt stabilitet och tillförlitlighet på den svenska arbetsmarknaden. Det gynnar både tillväxten och välfärden.

De svenska kollektivavtalen är en viktig del av den svenska modellen som bygger på solidaritet, gemensamt ansvarstagandet och en god välfärd för alla.

Tillsammans med svensk fackföreningsrörelse står vi socialdemokrater upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen med inflytelserika arbetstagare och starka fackföreningar.

Fackliga organisationer ska ha rätt att bevaka hur redan tecknade kollektivavtal efterlevs, även då fackföreningen saknar medlemmar på en arbetsplats. Stat, kommuner och landsting ska anlita seriösa företagare som följer de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet