Vaxholmsmålet

EG-domstolens utslag i Vaxholmsmålet har underminerat den svenska avtalsmodellen på arbetsmarknaden. Nu måste den svenska regeringen bli betydligt mer pådrivande i EU för svenska intressen. På flera områden har höga svenska ambitioner fått stå tillbaka på senare tid på grund av olika regler och beslut i EU. I en kommittémotion kräver socialdemokraterna att regeringen blir mer pådrivande i EU-arbetet och följer upp tidigare svenska initiativ. Lavaldomen är avgörande för Sverige och EU när det gäller jobb och arbetsmarknad. Domslutet överraskade de flesta och är ett hot mot den svenska avtalsmodellen på arbetsmarknaden. Det är oklart om den borgerliga regeringen står bakom den svenska avtalsmodellen. Sverige måste ständigt arbeta för att olika EU-direktiv inte omöjliggör den typiska svenska karaktären för att reglera arbetsmarknaden genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Vaxholmsdomen och den senare domen i det så kallade Rüffertmålet berör löntagarna i hela Europa. Förutom att regeringen måste lösa frågan på nationell nivå, måste den ta initiativ till ett integrerat samarbete i hela EU för att motverka lönediskriminering och lönedumpning. Domstolens tolkning strider mot lagstiftarens avsikt med den nuvarande regleringen. Därför måste regeringen agera för regeländringar i EU. Utfallet i Rüffertmålet gör med säkerhet att intresset för sådana ändringar från andra medlemsländer nu ökar. Det måste regeringen ta tillvara.

Vid flera tillfällen har vi socialdemokrater krävt att utredningen ska jobba snabbt och bli klar innan den svenska arbetsdomstolen slutligen avgör målet. Det är bra att arbetsmarknadsministern nu tagit till sig av den socialdemokratiska kritiken och snabbar på utredningen, vars resultat ska presenteras senast i december.

Vi förutsätter att regeringen utgår ifrån att utredningen ska landa i att det svenska modellen fortsätter att gälla, att lönedumpning kan och ska förhindras och att arbete i Sverige ska utföras med svenska kollektivavtal som grund.

Vi socialdemokrater är helt överens med de fackliga organisationerna om att domen i Vaxholmsmålet var helt orimlig, men att inte underteckna Lissabonfördraget löser ingenting. Laval- och Rüffertdomarna fattades med det nuvarande fördraget som grund och gäller även om vi skulle säga nej till det nya fördraget. Det nya fördraget är också bättre än det nuvarande, vad gäller skrivningar om fackliga rättigheter, kollektivavtal och rätten till stridsåtgärder. Det ger ett ökat stöd för regeringen att agera för de regeländringar som behövs på EU-nivå.  

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-12 13:13
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet