Barn

Barndomen är en viktig del av varje människas liv. Alla barn förtjänar en bra start i livet, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara världens bästa land att växa upp, men då måste vi också fortsätta sätta barnen främst.

Många och stora satsningar på barnen gjordes när vi socialdemokrater hade förmånen att leda landet: barnbidraget har höjts i flera steg, flerbarnstillägg har införts från andra barnet och bostadsbidragen har förbättrats. Underhållsstödet har höjts, föräldraförsäkringen har förstärkts och maxtaxa har införts i barnomsorgen. Ändå lever alltför många barn i familjer som är utsatta, ekonomisk eller på andra sätt.

Därför vill vi sänka maxtaxan i förskolan, satsa på kvaliteten på fritids och anställa fler fritidspedagoger och annan personal. Förbättra bostadsbidraget så att det ger rättvisare villkor mellan ensamföräldrar och sammanboende föräldrar. Och satsa mer på barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vill driva en politik för att minska klyftorna i samhället. Den borgerliga regeringen har en helt annan dagordning. De föreslår kraftigt sänkta skatter som ska betalas med försämrad välfärd och ökade avgifter. Det slår direkt mot barnfamiljerna. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Ingen vinner på att några lämnas efter. 
 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-12 13:12
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet