Demokrati

Demokrati innebär att vi alla har samma ansvar. Att det är på dig och mig det beror, att våra röster väger lika tungt. Sen finns det skillnader mellan vänster och höger i synen på vad man vill åstadkomma med demokrati. Vår övertygelse om alla människor lika värde gör att vi också är övertygade om att det är via politiken vi bäst löser gemensamma problem och hittar gemensamma lösningar. Högern vill tvärtom minska demokratin genom att minska vårt gemensamma inflytande över vardagen och låta marknaden och experter bestämma.

Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena och inte bara på valdagen. Allmänna val är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokratisk stat. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar.

Vår gemensamma välfärd är ett uttryck för vår syn på demokrati. Den skapar förutsättningar för alla människor att delta i demokratin på lika villkor. Därför kan vi aldrig acceptera den borgerliga regeringens försämringar av välfärden som leder till större klyftor i samhället.  Deras iver att sänka skatterna framför kvalitetshöjningar i välfärden är ett hårt slag mot alla människors lika rätt.

 

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet