Skatter

Den svenska välfärden – skolan, barnbidragen, biblioteken, vägarna, och mycket mer –  handlar om att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra, våra barn och vår framtid. Det skapar trygghet och är grunden för den svenska modellen.

Vi socialdemokrater tycker att vi ska betala för denna trygghet gemensamt. Det gör vi genom vårt gemensamma skattesystem. Var och en efter egen förmåga.

I socialdemokraternas samhälle finansieras välfärden solidariskt genom att skatt betalas efter förmåga och välfärd fördelas efter behov. Alla har rätt till samma välfärd - oavsett inkomst. Vi vill inte ha det samhälle högern förespråkar, där var och en ska betala sin sjukvård och omsorg med privata försäkringar. Där får den som har störst plånbok första och bästa vården. Vi vill att alla ska ha tillgång till välfärden – oavsett plånbokens tjocklek.

Skattesystemet och välfärden är två sidor av samma mynt: Välfärden ska finansieras med skatter och skatterna är viktiga för att det möjliggör en god välfärd.

Våra skatter behövs för att betala vår välfärd. Vi socialdemokrater anser att skatter ska betalas efter förmåga. Skattesystemet bidrar tillsammans med välfärd och socialförsäkringar till att skapa en rättvis fördelning av samhällets resurser.

Skattesystemet ska vara solidariskt, grönt och rättvist. Skattesystemet ska stimulera till arbete, sparande och investeringar. Det ska bidra till utjämning och rättvisa. Skattebaserna ska vara breda och stabila.

Som socialdemokrater tror vi att det är effektivt och rättvist med en modern välfärdsstat som erbjuder en god offentlig service och bra socialförsäkringar för alla. Samtidigt vet vi att välfärden inte är gratis, utan finansieras av dem som arbetar, investerar och betalar skatt i Sverige.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet