Om Kvinnor som välfärdsbyggare

Marita Ulvskog,Wanja Lundby-Wedin, Carin Jämtin, Ulrica Messing och Ylva Johansson. Foto: Stefan Fröding

Torsdagen den 24 augusti tog socialdemokraterna ett politiskt initiativ som lyfter kvinnoperspektivet i valrörelsen. Presskonferensen hölls på restaurang Torget i Gamla stan i Stockholm där LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, partisekreterare Marita Ulvskog, biståndsminister Carin Jämtin, vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson och infrastruktursminister Ulrica Messing medverkade.

Hittills har valdebatten varit gubbig, menar de, och till största delen handlat om ”hårda” frågor. Därför tas nu detta initiativ för att förändra den situationen. Detta initiativ ska också tydliggöra kontrasten till högeralliansen politik på det feministiska området som i praktiken är obefintligt.

Initiativet berör fem områden. Det första är ett arbetsliv som utvecklar - inte sliter ut; det andra är småföretagande, det tredje är den offentliga sektorn, det fjärde är Sverige som världens bästa land att vara kvinna i och det femte är solidaritet med världens kvinnor.

Ett arbetsliv som utvecklar - inte sliter ut

Wanja Lundby WedinKvinnors försörjning är grunden för jämställdhetsarbetet. Det handlar främst om jämställda löner och kvinnors ställning på arbetsmarknaden berättar Wanja Lundby-Wedin. Det är arbetsmarknaden parter som ska lösa jämställda löner. Men det är också mycket viktigt att lagstifta så att fast anställning och heltid blir huvudregel. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden är svag på grund av att de många gånger är hänvisade till otrygga deltidsanställningar, vilket också är klart bidragande till de ojämställda lönerna. Kvinnors försörjning handlar även om andra delar av samhället såsom familjepolitik och barnomsorg. Här presenterar den borgerliga alliansen inget alternativ, utan de hänvisar helt till markanden att lösa ojämställdheten.

Lyssna på Wanja från presskonferensen

 

Småföretagande
Ulrica MessingUlrica Messing fortsätter med att berätta att det idag är 121 000 fler som arbetar än vad det för ett år sedan. 79,9 procent av de i åldern 20 till 64 är idag sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. Det är både kvinnor och män som får jobb. Dessutom är ökningen störst bland ungdomar. Det är småföretagen som växer, men det kommer också jobb inom verkstadsindustrin. Detta visar att socialdemokratisk politik fungerar. Samtidigt kontrar högeralliansen med att erbjuda en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga som är mindre än det anställningsstöd för unga som vi erbjuder. Idag är det brist på riskkapital till små företag, och många småföretagare är kvinnor. Vi vill att staten ska vara med och stå för en del av riskkapitalet, och vi vill därför införa ett nytt småföretagarlån.

Lyssna på Ulrica från presskonferensen

 

Den offentliga sektorn med stora satsningar inom äldreomsorgen
Ylva JohanssonDärefter beskriver Ylva Johansson kvinnors situation vad gäller de äldre och vården av de äldre. 70 procent av dem som har hemtjänst och av dem som bor i särskilt boende är kvinnor, och 90 procent av dem som jobbar inom äldreomsorgen kvinnor. Dessutom är det kvinnorna som vårdar sin man i hemmet och sedan är det kvinnan som blir beroende av hemtjänst och hänvisas till ett särskilt boende. Idag är det resurserna inom äldreomsorgen som behöver stärkas. Vi vill satsa pengar på kompetensstegen, vi vill satsa på utbildningsvikariat och vi vill satsa på mentorsprogram. Den borgerliga alliansen säger att attityden bland personalen ska bli bättre, och de vill att äldrevården ska lösas genom privatiseringar. De talar inte om att öka resurserna. Vi har som exempel infört ”fixartjänster”. Fixartjänsten kan vara en plusjobbare med uppgift att byta en glödlampa, ta ut mattor och spika upp en tavla, alltså göra uppgifter som är svåra att utföra för de äldre. Dessa jobb viftar den borgerliga alliansen bort genom att föraktfullt kalla dem ”gardinjobb”.

Lyssna på Ylva från presskonferensen

 

Sverige ska vara världens bästa land att vara kvinna i
Marita UlvskogFamiljepolitiken är i grunden en förutsättning för att kvinnor själva ska kunna få betalda jobb. Marita Ulvskog berättar att socialdemokraterna lovar att sänka maxtaxan med 300 kronor. Förskolan ska vara avgiftsfri för alla treåringar femton timmar i veckan. Därutöver vill vi utveckla kvaliteten på fritids och fritidsgårdarna, och vi vill sänka maxtaxan på fritids. För kvinnofrid har det startats ett nationellt kvinnofridscentrum med specialkompetens inom området med uppgiften att utveckla metoder för hur utsatta kvinnor ska mottas. Därutöver satsar vi 125 miljoner per år på kvinnojourerna och vi förstärker lagstiftning för att öka den kommunala socialtjänstens ansvar.

Lyssna på Marita från presskonferensen

 

Solidaritet med världens kvinnor
Carin JämtinKvinnoperspektivet är viktigt i biståndspolitiken. Exempelvis är kampen mot traffiking en del av biståndspolitiken. Carin Jämtin berättar att en kvinna per minut omkommer på grund av att hon var gravid. Då behövs sexualundervisning, preventivmedel och mödravård och att det pratas om det. Därutöver är det mycket viktigt att kvinnor lär sig läsa och skriva, både för sin egen skull och för deras barns skull.  Det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter. Den borgerliga alliansen har idag ingen biståndspolitik. Då är det troligast att moderaternas politik gäller. De har lovat att sänka biståndet till 0.7 procent av BNP. Det bistånd som då troligtvis försvinner är det svåraste och känsligaste biståndet, och det är sådant bistånd som främst berör kvinnor.

Lyssna på Carin från presskonferensen

 

Gruppen kommer att turnera runt i Sverige tillsammans med företrädare för kvinnodominerade fackförbund såsom Kommunal, Handels och Hotell- och restaurangfacket.


Ylva Johansson, Ulrica Messing, Wanja Lundby-Wedin, Marita Ulvskog, Carin JämtinLyssna på hela presskonferensen här (30 min)

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet