Försvar och krisberedskap

För oss socialdemokrater är målet med säkerhetspolitiken att bevara Sveriges fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och att bidra till att stärka internationell säkerhet.

Grunden för det svenska försvaret är att försvara Sverige och våra gemensamma värden: demokrati, fred och mänskliga rättigheter. De är tre mål som är sammanflätade med varandra. Försvaret ska stödja arbetet för fred och rättvisa och kunna användas för fredsfrämjande insatser. Det som händer i andra delar av världen påverkar också oss. Vi stärker Sveriges säkerhet idag bäst genom att verka internationellt.

Sverige ska agera när människovärdet utmanas eller solidariteten brister. FN, mänskliga rättigheter, folkrätt, nedrustning och kamp mot massförstörelsevapen ska fortsatt vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.

Sverige ska vara militärt alliansfritt. Alliansfriheten är ett viktigt verktyg som bidrar till att Sverige kan spela en aktiv roll som medlare och brobryggare i internationella konflikter. Vi tar därför ställning mot moderaternas politik att gå med i NATO.

 

 

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet