Funktionshinder

Att ha ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder är förtvivlat ofta förknippat med att bli diskriminerad. All diskriminering är oacceptabel – oavsett om den sker på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller ålder. Vi vill se en ökad nationell likvärdighet när det gäller kostnaderna för de hjälpmedel som funktionshindrade behöver för att klara vardag och arbetsliv. 

Alla har samma självklara rätt till ett aktivt liv. Där för tycker vi att ett handikapperspektiv ska genomsyra politiken, på alla nivåer. Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga eftersom det leder till bättre förutsättningar för människor med funktionshinder att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Handikappsorganisationernas samhällsinsatser och opinionsbildande roll har stor betydelse för att de handikappolitiska målen ska förverkligas.

Den borgerliga regeringen vill försämra våra trygghetsförsäkringar för att kunna sänka skatten för dem som tjänar mest. Det kommer att drabba de funktionshindrade särskilt hårt. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att driva på arbetet för ett samhälle där handikapperspektivet genomsyrar hela samhället. Ingen vinner på att några lämnas efter

 

 

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet