Idrott

Idrott har en unik förmåga att bygga broar. Därför är det viktigt att den är öppen för alla. Och därför måste bredd- och elitidrott samverka utan utslagning.

Möjlighet till spontan idrott och motion ska finnas i alla människors närområde. Vi socialdemokrater vill fortsätta att stödja idrottsrörelsen och barnidrotten. Tjejer och killar måste få stöd på lika villkor. Idrotten ska fortsätta bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar i hela Sverige. De ideella krafterna inom idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga.

När vi säger idrott för alla, på lika villkor menar vi givetvis även barn och ungdomar med särskilda behov och oberoende av kön, bakgrund och etnicitet. En lustfylld skolidrott är också en viktig väg för att främja ett livslångt intresse för motion och idrott. Därför tycker vi att alla elever bör få tillfälle att röra sig minst 30 minuter under varje skoldag.

Den socialdemokratiska regeringen tillförde idrottsrörelsen totalt en miljard kronor, i det som kallas "Ett handslag för Sveriges barn och ungdomar". Vårt mål var att än fler skulle få ta del av den svenska idrottsrörelsen genom att avgifter skulle hållas tillbaka, större satsningar på flickidrotten och på integration, en ökad kamp mot droger och ett intensifierat samarbete med skolorna. Nu ligger idrotten i den borgerliga regeringens händer.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet