Integration

Det finns inga ”vi och dom”. Det finns bara vi. Alla kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Vi socialdemokrater vill att Sverige byggs med mångfalden som grund.

Tillsammans har vi ansvar att skapa ett samhälle där alla, var och en av oss, får plats och mår bra. Arbete är ofta det bästa sättet att få komma med i en gemenskap och ett sammanhang. Det måste bli lättare för nyanlända flyktingar och flyktinganhöriga att snabbt få stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi att samma regler för anställningsstöd som för ungdomar införs. Och därför vill vi ge arbetsförmedlingen extra resurser för att underlätta nyanlända utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Det tycker vi är bättre än att göra som den borgerliga regeringen som istället skär kraftigt i arbetsmarknadspolitiken och därmed ser till att många fler människor blir öppet arbetslösa.

Vi har en särskild politik för utsatta bostadsområden. För oss socialdemokrater är det självklart att de största satsningarna ska göras där behoven är störst. Det innebär till exempel att skolor där färre elever når utbildningsmålen får extra resurser.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet