Jämställdhet

Alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter och måste därför ha samma möjligheter. Vi socialdemokrater vägrar acceptera könsmaktsordningen, makten måste delas lika mellan kvinnor och män. Det är en viktig demokratisk fråga. Det handlar om rättvisa och om allas lika rätt och värde.

Idag arbetar många kvinnor deltid trots att de vill ha heltid. Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Tillsammans vill, kan och ska vi skapa ett jämställt samhälle. Och det handlar också om att lika lön för lika arbete ska gälla. Vi socialdemokrater vill att den offentliga sektorn ska gå före och eliminera osakliga löneskillnader.

Vi kan aldrig acceptera att unga tjejer och killar svälter sig själva till döds eller skär sönder sina armar. Varje flicka och pojke måste få känna sitt människovärde och bli respekterad av omgivningen. Ingen ska behöva känna sig kränkt av sexualiserad reklam eller av att bli kallad för könsord.

Mäns våld mot kvinnor och barn ska bekämpas. Kvinnor och barn som har utsatts för våld och sexuella övergrepp måste få stöd och hjälp. Skyddet för utsatta kvinnor och barn måste stärkas. Skyddet för utsatta barn och kvinnor måste stärkas. Vi har alla ett ansvar att skapa ett samhälle byggt på respekt.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet