Hälso- och sjukvård

Alla människor har rätt till en god hälsa och en bra sjukvård. Den svenska sjukvården håller en mycket hög kvalitet och fördelas rättvist efter behov. Vi socialdemokrater har kämpat för att det ska vara så. Varje människa oavsett betalningsförmåga, kön, etnisk tillhörighet eller ålder ska ha tillgång till bra vård och omsorg. Det uppnås bäst om alla är med och betalar gemensamt för välfärden. Därför tycker vi att vården ska vara solidariskt finansierad – ingen ska behöva fundera över att skaffa sig en privat sjukförsäkring för att få den bästa vården.

Det behövs tydliga regler för att trygga en långsiktigt god och likvärdig sjukvård för alla i hela landet. Det ska vara hur du mår, det medicinska hälsotillståndet och ingenting annat, som är avgörande för när och hur vi ska få vård.
Utmaningarna och behoven kommer att öka i framtiden. Därför vill vi socialdemokrater rusta vården för det. Under föregående mandatperiod satte vi igång ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten och korta köerna, bland annat genom vårdgarantin som började gälla den 1 november år 2005. Nu krävs det en motsvarande kraftsamling inom primärvården. Vi vill införa ett landsomfattande telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i alla landsting och att alla patienter som så önskar ska erbjudas en fast läkarkontakt.

Moderaterna vill avskaffa den nya lagen som säkerställer vård på lika villkor. Det gör det möjligt för landstingen att sälja ut alla sjukhus till privata företag. Den som har mycket pengar kan då gå före personer med större medicinska behov. För oss socialdemokrater är det oacceptabelt. Ingen vinner på att några lämnas efter.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet