Apotekets framtid

 

Bakgrund

Apoteksutredningen föreslog i sitt betänkande i januari 2008 att även andra aktörer än Apoteket AB ska få sälja läkemedel. Apoteket AB ska åläggas "övergångsansvar för vissa funktioner, exempelvis service i glesbygd". Hur det blir på sikt vet vi alltså inte. Det är ganska små effektiviseringsvinster som utredningen räknar med. Bruttobesparing enligt utredningen på 110 miljoner kronor 2009 och 190 miljoner kronor 2010 under förutsättning att Apoteket AB inte blir alltför dominerande. Utredaren vill därför att ett antal apotek säljs vilket Göran Hägglund till TT säger "är en möjlighet som jag tycker vi ska pröva".

Blir det här ytterligare en utförsäljning som kommer att läggas i Mats Odells händer? I ett nästa steg under våren ska utredningen lägga förslag om att tillåta vissa receptfria läkemedel att säljas utanför apotek.

Vår ståndpunkt

Vår linje är att apoteksmonopolet bör bestå. Apoteket AB är både effektivt och mycket medicinskt säkert. Vi är dock öppna för att låta fler än apoteken (t.ex. affärer) sälja vissa receptfria läkemedel (men med regler om åldersgräns och ibland förpackningsstorlekar etc.).

Ylva Johansson (s), vice ordförande i socialutskottet:

- Jag tror att det kommer att bli dyrt för skattebetalarna om grossister tillåts äga apotek. Risken finns att det då blir som i Norge med tre stora internationella kedjor. Olönsamma apotek framför allt i glesbygden kan tvingas stänga.

Vår syn på läkemedel

Tack vare framgångsrik forskning och utveckling blir det möjligt att bota och behandla allt fler sjukdomar och skador. Det är en fantastisk framgång som räddar liv och ger livskvalitet åt många människor. En viktig orsak är de många nya och kraftfulla läkemedel som utvecklas.

Läkemedel är idag den i särklass vanligaste behandlingsmetoden inom vården och allt tyder på att de kommer att bli än viktigare. Samtidigt är problemen med felaktig läkemedelsanvändning stora. Många, inte minst äldre, har idag för många läkemedel eller läkemedel som inte passar ihop med varandra. Mot bakgrund av att läkemedel dels står för en stor och växande del av sjukvårdens kostnader och dels står för en stor och tyvärr växande del av sjukvårdens skador så är det av högsta vikt att läkemedelsförsörjningen i landet är kostnadseffektiv och säker samtidigt som den måste vara lättillgänglig och lika för alla.

Regeringens planer på att avreglera apoteksmonopolet och öppna för olika internationella läkemedelsbolag eller apoteksbolag att ta över de svenska apoteken hotar att leda till högre kostnader och sämre säkerhet. Vi socialdemokrater motsätter oss en sådan utveckling.

Kostnadseffektivitet, säkerhet och god tillgänglighet i hela landet bör också fortsättningsvis vara det som styr läkemedelsförsörjningen, inte ideologiskt motiverad utförsäljning eller ohämmat vinstintresse. Däremot är vi öppna för att låta fler än apoteken sälja vissa enklare receptfria läkemedel, till exempel nässpray och allergimedel.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-12 13:15
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet