Ny tandvårdsreform

Det finns ett stort behov av en tandvårdsreform. Under senare år har det blivit allt vanligare att människor avstår från att uppsöka tandvården av ekonomiska skäl. För att förhindra nya klasskillnader i tandhälsa i vårt land är det nödvändigt att en tandvårdsreform har starkt fokus på den förebyggande tandvården samtidigt som det införs ett skydd mot höga kostnader. Ingen ska behöva avstå från regelbunden tandvård av ekonomiska skäl.

 

Det statliga tandvårdsstödet bör dels utgöras av ett omfattande skydd mot höga kostnader och dels en ordentlig satsning på förebyggande tandvård. Propositionens förslag om ett skydd mot höga kostnader tycker vi är bra. Däremot är stödet till tandvårdsundersökning och annan förebyggande tandvård otillräckligt. Ett skydd mot höga kostnader utan motsvarande tillräcklig satsning på bastandvård och förebyggande åtgärder riskerar såväl patienternas som samhällets kostnader för tandvård att öka ytterligare i framtiden, eftersom statens ersättning nästan bara inriktas mot reparation när skadorna blivit stora. Flera undersökningar pekar på att tandhälsan riskerar att försämras i yngre åldrar och bland människor med små ekonomiska resurser.

 

Vi anser att den avgiftsfria tandvården för ungdomar bör förlängas. Vi anser vidare att tandvårdsbidraget behöver vara större än i regeringens förslag. För äldre personer behöver bidraget vara störst eftersom många äldre behöver gå till tandläkaren med tätare intervaller än övriga grupper. Även om tandvårdens priser varierar och även om det är individuellt hur ofta man bör undersöka sina tänder så har vi socialdemokrater utformat vårt förslag med inriktningen att patienten inte bör betala stort mer för en undersökning hos tandvården än för ett läkarbesök.

 

Socialdemokraterna har avsatt 800 miljoner kronor mer än regeringen.

 

Vi föreslår:

 

att    den avgiftsfria tandvården för ungdomar förlängs till 24 år

        (från dagens 19 år).

 

att     tandvårdsbidraget för gruppen 30-64 år fastställs till 500

        kronor vartannat år istället för propositionens 300 kronor,

        tandvårdsbidraget för gruppen 65-74 år fastställs till 600

        kronor vartannat år istället för propositionens 300 kronor,

        tandvårdsbidraget för gruppen 75 år och äldre fastställs till

        900 kronor vartannat år istället för propositionens 600 kronor.

 

att    50 miljoner kronor avsätts årligen i en nationell satsning på

        handledning/utbildning av personal som sköter äldre och

        funktionshindrades tandvård i äldreboenden och i omsorgen.

 

att    regeringen bör ta initiativ för att säkerställa att alla berörda

        äldre får den Uppsökande och Nödvändig tandvård enligt

        sjukvårdstaxa som de har rätt till.

 

Till detta finns också ett skydd mot höga kostnader. Här har socialdemokraterna och regeringen samma förslag. Patienten betalar alla kostnader upp till 3 000 kronor. Staten betalar hälften av alla kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor. För kostnader över 15 000 kronor betalar staten 85 procent och patienten 15 procent.

 

Socialdemokraternas förslag till tandvårdsreform lades fram i en riksdagsmotion i februari 2008 med anledning av regerings förslag angående statligt tandvårdsstöd.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-12 13:13
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet