Ordlista


allmänna – något som är för (nästan) alla i en viss grupp
anonym – Du röstar anonymt = Ingen kan se på valsedeln vem som har lämnat den. Ingen kan ta reda på hur du har röstat. Det kallas valhemlighet.
bud – en person som hjälper till att lämna dina valkuverten i en röstningslokal
fönsterkuvert -et = ett kuvert som har ett ”fönster".
förtidsrösta – Du kan rösta i förtid. När man före valdagen röstar i en röstningslokal som kommunen har ordnat
giltig – ett tillstånd = ett tillstånd som gäller. Det är t ex inte för gammalt. En giltig röst = en röst som räknas.
identitet – vem du är
kandidat –en –er Ett partis kandidater = personer som vill arbeta för partiet i riksdag, landsting eller kommun och som partiet vill att man ska rösta på.
klistra igen = stänga med klister
kommunhus/kommunalhus – det hus där kommunen har sina kontor
landsting –et I alla svenska län finns ett landsting som arbetar med frågor om bland annat hälsovård, sjukvård och allmänna kommunikationer.
lantbrevbärare – en brevbärare som delar ut post till människor som bor på landet och ansvarar för lite mer – som att ta emot röster.
legitimation – Du ska kunna visa legitimation. Ett pass, körkort eller handling som visar att du är du.
län –et Sverige är indelat i län – län är ett område som omfattar fler kommuner.
länsstyrelse – det ställe på länsnivå som ansvarar för att val kan genomföras
medborgarkontor – en lokal som kommunen har bestämt ska ha service till de som bor i kommunen
namnvalsedel – De stora partierna har valsedlar med namn på, det är personer som partierna har utsett att de vill ha som representanter
partiexpedition – ett ställe där de som är anställda i partiet arbetar – partiets olika kontor
personval – man sätter ett kryss framför den person man helst vill ska komma först på listan
pricka av – Man markerar ett namn på en lista. Sätter t ex ett kryss vid namnet så man ser att någon redan har röstat och inte kan rösta en gång till.
påverka – Man är med och arbetar för (påverkar) att något ändras.
rangordning – Här: Partiets förslag till rangordning av kandidaterna. Det namn som står först tycker partiet är viktigast, nästa namn, näst viktigast

representant – en person som företräder en viss grupp (politiskt parti)
räkna = räkna ihop antal röster på olika partier
räknas  = För att en valsedel ska räknas får den inte vikas innan den stoppas i valkuvertet.
röst /en -/er = Din röst, ditt val av parti
röstkort – ett papper som kommer i brevlådan, där det står i vilka val du får rösta och till vilken lokal du ska gå för att rösta
röstlängd/vallängd = en lista över personer som har rättighet att rösta i valet
röstmottagare = en person som är utsedd att ta emot dina valkuvert
röstmottagningsställe = en lokal där kommunen har bestämt att man ska kunna lämna sina valkuvert
rösträtt; röstberättigad = Rätt att rösta, rätt att vara med och välja
skriven; folkbokförd – Man röstar i det valdistrikt man är skriven. Man finns med på en lista att man bor i valdistriktet.
skärm – Man står bakom en skärm, ett skydd så att ingen annan ser
styrka – här: bevisa
utrikespolitik – Sveriges utrikespolitik, den svenska politik som gäller andra länder
valförrättare – den person som är med och arbetar i vallokalen
valmyndigheten – det ställe som för hela Sverige har yttersta ansvaret för att val kan genomföras
valnämnd – det ställe på kommunal nivå som ansvarar för att val kan genomföras
valstuga – När det är val brukar olika partier sätt upp små hus (valstugor) på en del platser. Varje parti har sin egen valstuga. Där finns personer som man kan fråga om just det partiets politik. Man kan också fråga om hur man gör när man röstar.
valurna – en låda som man stoppar valkuverten i
var som helst – Du kan göra det var som helst. Du behöver inte vara på någon bestämd plats.
vika – Du får inte vika valsedeln. Du får inte lägga ihop valsedeln så att den blir mindre.
vissa – en del, inte alla
vittne – en person som är med när du stoppar ner dina valkuvert i ett annat kuvert (ett ytterkuvert)
äldreomsorg – hjälp till gamla människor

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-26 11:55
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet