Tydliga alternativ inför valet

Artikel 2006-01-25

Onsdagen den 18 januari var det partiledardebatt om jobben i Riksdagen och aldrig har de två alternativen i svensk politik varit tydligare.

   
För oss socialdemokrater är det absolut viktigaste att fler ska kunna säga "nu går jag till jobbet". Det här vill vi:

1. Full sysselsättning - Arbetslösheten är fortfarande för hög. Därför vill vi kraftigt öka insatserna för att stötta människor att komma tillbaka till arbete och egen försörjning.

2. Ett arbetsliv för alla - Alla behövs på arbetsmarknaden men vi ser att vissa grupper har svårare att få arbete än andra. Inte minst gäller det invandrare och funktionshindrade och detta innebär att stora resurser inte tas tillvara.

3. Ett hälsosamt arbetsliv - Alla ska kunna må bra av sitt arbete. Vi har gjort mycket för att öka hälsan i arbetslivet. Vi ser nu att sjukfrånvaron minskar och att vårt mål om att halvera ohälsan till 2008 är inom räckhåll.

4. Ökad trygghet för löntagarna. Under de senaste åren har otryggheten ökat i arbetslivet. Omfattningen av de otrygga tidsbegränsade anställningarna växer, småbarnsföräldrar riskerar att missgynnas på arbetsmarknaden, och många, i synnerhet kvinnor, arbetar ofrivillig deltid.

Det andra alternativet i svensk politik, den moderatstyrda högerpakten, har uppenbarligen en helt annan dagordning. I deras Sverige går stora skattesänkningar före allt annat. Deras övergripande mål är att de svenska skatterna ska anpassas till genomsnittlig EU-nivå. Det innebär skattesänkningar med 250 miljarder kronor. Var femte skattekrona ska bort. 250 miljarder är mer än vad all hälso- och sjukvård kostar. Det skulle rasera den trygghet som det har tagit oss så lång tid att bygga upp. Främst drabbas arbetslösa och sjuka, alltså de som redan har det svårt. Skattesänkningarna skulle också föra med sig långa köer i vården, dyrare vård och medicin och barn som går ut skolan utan grundläggande kunskaper.

Pensionärer, föräldralediga, studenter och arbetslösa ska betala skattesänkningar för dem som arbetar. Högerpaktens lösning för fler jobb är att sänka arbetslöshetsersättningen. För många arbetslösa kommer högerpaktens nedskärningar att märkas direkt i plånboken, eftersom högerpakten sänker taket i dagpenningen från dagens 730 kronor till 680 kronor. Efter 200 dagar sänks ersättningen till under 70 procent och efter 300 dagar sänks ersättningen igen till ner under 65 procent. Tror någon Skaraborgare att det blir fler jobb av att arbetslösa blir fattigare?

Det är åtta månader kvar till valet. Men alternativen i svensk politik har sällan varit så tydliga. Vi socialdemokrater är helt inriktade på kampen mot arbetslösheten. Vi satsar för att stärka hushållens köpkraft och stärka de långsiktiga förutsättningarna för företagande och tillväxt. Trygghet och tillväxt går hand i hand. Den som känner att det i tider av otrygghet finns stöd, vågar vara med och utveckla. Alla ska med så enkelt är det.

Urban Ahlin, Monica Green, Kjell Nordström och Carina Ohlsson, socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg.

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-07-27 14:27
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet