Förstärkt välfärd i Skaraborg


 
Vi socialdemokrater presenterar en vårbudget där vi gör insatser för att stärka vår gemensamma välfärd. Vi presenterar en tandvårdsreform och föreslår nya åtgärder för att minska arbetslösheten i Skaraborg och i resten av landet. Budgeten innehåller särskilt riktade insatser för långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrade svenskar.

I budgeten föreslår vi en omfattande tandvårdsreform, där förebyggande tandvård prioriteras. Alla människor ska ha råd att gå till tandläkaren, men idag låter många vuxna bli att gå till tandläkaren för att det är för dyrt. Rätten till tandvård för alla, oavsett inkomst, är en viktig socialdemokratisk princip. Vi lägger ett förslag som innebär att en undersökning kommer att kosta max 200 kronor. Detta ska börja gälla redan under nästa år. Som ett nästa steg vill vi införa ett högkostnadsskydd för alla som ska göra att ingen behöver avstå från att laga sina tänder eller utföra komplicerade ingrepp. Genom att fortsätta utveckla en tandvård för alla, där det inte ska kosta skjortan att undersöka sig med jämna mellanrum, bygger vi vidare på den goda tandhälsa som dagens unga har efter den fria ungdomstandvården. Tandvård ska bli en del av den generella välfärden.

Den svenska ekonomin går bra. Vi har god tillväxt och arbetsmarknaden utvecklas starkare än på länge. Den öppna arbetslösheten har minskat under flera månader och i slutet av mars var 20 000 färre öppet arbetslösa jämfört med samma tid förra året. I höstas gjorde vi en av de största insatserna för att få fram jobb och utbildningsplatser som någonsin genomförts. Men det räcker inte. Vi är inte nöjda förrän alla som vill och kan har ett jobb att gå till. Arbetslösheten bland våra yngre alldeles för hög. Därför ökar vi antalet så kallade Plusjobb och riktar dessa speciellt till yngre arbetslösa. Denna åtgärd har skapat möjligheter för långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Nu vill vi se till att unga arbetslösa får del av denna möjlighet. Vi vill att fler gymnasieungdomar kan få sommarjobb. Det är viktigt för unga människor att få erfarenheter från arbetsmarknaden och att få en egen inkomst.

Vi socialdemokrater är övertygade om att vi på bästa sätt möter framtiden tillsammans. En viktig del är en stark välfärd för alla, inte bara får några. Våra prioriteringar i vårbudgeten är tydliga. Vi vill ha ett samhälle där ingen lämnas efter. Därför vill vi genomföra reformer som stärker välfärden och skapar nya jobb. Arbete åt alla är ständigt socialdemokratins viktigaste mål. I höstens val kommer du som väljare att få avgöra hur du vill att Skaraborg och Sverige ska se ut i framtiden. Med de förslag som vi socialdemokrater i dag presenterar visar vi att vi, som alltid, vill se ett solidariskt och rättvist samhälle för alla.


Socialdemokratiska riksdagsledamöter i Skaraborg

Kjell Nordström, Skara
Monica Green, Skövde
Urban Ahlin, Mariestad
Carina Ohlsson, Lidköping

Sidan uppdaterades senast: 2006-07-27 14:27
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet