Angående anställning av informationschef i Skara kommun


Med anledning av tillsättningen av Tina Jörhall-Felldén som ny informationschef vill jag uttrycka min oro över Skara kommuns och det politiska systemets trovärdighet. Men först vill jag tydligt betona att det inte handlar om Tina som person eller tjänsteman i tidigare position. I de egenskaperna har den nya informationschefen ingen kritik från min sida, vare sig under den tid som jag var kommunalråd eller senare.

Det som oroar mig är den täta koppling som föreligger mellan kommunalrådet Charlotte Nordström och den nya informationschefen Tina Jörhall-Felldén. De är båda högst involverade i moderaterna i Skaraborg och Tina var dessutom partiombudsman inför valet 2006 för moderaterna. Med uppdrag att lyfta fram, inte bara en moderat politik, utan också Charlotte Nordström som kandidat till både riksdagen och till kommunalråd i Skara.

Detta ställer frågan om trovärdighet på sin spets. En trovärdighet som krävs för att medborgare, personal i Skara kommun och de politiska partierna i kommunfullmäktige ska känna förtroende för att den information som lämnar informationschefens bord ska vara opartisk och opolitisk. Det vore också olyckligt om ledande tjänstemän hamnar i en beroendeställning och inte står fria att fatta beslut på grund av en befarad politisk tillsättning. Det politiska ämbetet som kommunalråd får inte utsättas för risken att uppfattas som en position varifrån partikamrater och vänner får uppdrag.

Att däremot anställa politisk sekreterare är en möjlighet som moderaterna och alliansen i Skara har om de vill använda sig av pressekreterare för att för ut sin politik.

Med det inte sagt att personal eller tjänstemän i vår eller någon annan kommun ska vara opolitiska eller utan politiska värderingar. Dock rör det sig i denna situation om en ledande tjänsteman i högsta kommunledningen med ansvar och uppdrag att redovisa och återge olika politikers och politiska partiers åsikter och ståndpunkter. Informationschefen i Skara kommun får inte för trovärdigheten för det politiska systemet, misstänkas vara en politisk pressekreterare. Det riskerar att skada all information som uttrycks i officiella sammanhang.

I kommunstyrelsen har vi socialdemokrater vid flera tillfällen reagerat över att uttalat politiska åsikter och politiska pressmeddelanden sänts ut via kommunens informationsavdelning och distribuerats via kommunens hemsida. I ljuset av detta uppstår en situation där nuvarande tillsättning kan uppfattas som politisk, vilket är både besvärligt och känsligt samtidigt som både kommunens och politikens trovärdighet riskerar att bli lidande.

Barbro Hassel
oppositionsråd, Socialdemokraterna i Skara

2008-01-16
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet