Årsmöte med Socialdemokraterna i Skara


Årsmöte med Socialdemokraterna i Skara 2008Socialdemokraterna ordförande i Skara Ulla Hellberg hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna till årsmöte lördagen 15 mars klockan 15.00 i det nya Jula-hotellets konferensrum.

Parentation hölls för avlidna medlemmar och Christina Bergdahl läste en dikt av Barbro Lindgren. Glädjande hälsades ett antal nya medlemmar välkomna.

Anders Carlsson som är ordförande för LO-Facken i Skara kåserade över sitt facklig politiska liv och berättade om LO-Fackens nuvarande verksamhet. Nina Drakfors berättade om sin roll som EKO-ambassadör för COOP och hon uppmanade till ökad medvetenhet om fördelarna med ekologiska produkter.

Årsmöte med Socialdemokraterna i Skara 2008En motion om att öka allmänhetens tillträde till kommunens nämnds- och styrelsemöten avhandlades. Årsmötet uttalade sitt stöd för motionen.

Därefter vidtog de sedvanliga årmötesförhandlingarna under ledning av Lars Bergdahl och med Marie Lönnerblad som sekreterare. Det märks att socialdemokraterna är en stor organisation då val till olika befattningar genomfördes. Det var 49 olika val som genomfördes. I styrelsen var det Peter Holm och Fredrik Nordström som lämnade och Nina Drakfors och Åke Paulsson valdes in. Tyvärr ansåg valberedningen, Christina Bergdahl, Barbro Olofsson och Michael Karlsson, att de inte hade möjlighet att fortsätta. Till ny valberedning valdes Fredrik Nordström, Rodhe Ståhl och Anders Carlsson.

Årsmöte med Socialdemokraterna i Skara 2008Barbro Hassel berättade om det politiska arbetet i fullmäktige samt i nämnder och styrelser. Per Svensson informerade om planerna för 1:a maj-firandet som kommer att som tidigare genomföras tillsammans med Götene.

Ulla Hellberg tackade de som avgått från olika befattningar och delade ut presenter och rosor.

Efter årsmötesförhandlingarna genomfördes lotterier där det var fina vinster i form av ekologiska varor som även hade Fair-Trade stämpel.

Årsmöte med Socialdemokraterna i Skara 2008Som avslutning hade Jula Hotellets restaurang dukat upp en italiensk buffét som smakade väldigt gott.

2008-03-20
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet