Besinning om betygens betydelse!


Under flera år har skolminister Jan Björklund smutskastat den svenska skolan med lyckat resultat, och med den kampanjen också alla duktiga lärare och elever. Med framgång har den svenska skolan svartmålats att vara en flumskola där resultaten inte längre mäter sig internationellt.

Kampanjen var nödvändig för Jan Björklund och den borgerliga regeringen för att få mandat av svenska folket att genomdriva en skola där hårdare tag samt fler och tidigare betyg är enda lösningen.

Både som tidigare gymnasielärare och idag politiskt engagerad i skolfrågor kan jag se behovet av en lugn och trygg skola där fusk, mobbing och respektlöshet motverkas. Som socialdemokrat ser också jag behovet av en skola där elevernas resultat och kunskap följs upp.

Men jag saknar förståelse för den stenhårda linje som utgör enda grund för Björklunds skolpolitik. I strid mot Socialdemokraterna och de båda lärarfacken, som tillsammans med regeringen vill sitta ner och formulera en skolpolitik som inte bygger på bestraffning, utan motivation och uppmuntran. Där kunskap följs upp för att fånga upp de elever som inte hinner med och där utveckling och utmaningar stimuleras för alla elever, oavsett nivå.

Vart finns den borgerliga regeringens förslag om extra resurser till skolan, vart finns ekonomiskt utrymme för fler lärare, vart finns satsningarna på kompetensutveckling för lärarna, när kommer de skarpa kraven på att ingen elev ska stå utan det stöd och den hjälp som krävs för att nå den kunskap som alla barn i Sverige kan kräva – oavsett om betygen består av siffror eller bokstäver. Det kommer aldrig att vara de studiemotiverade och duktiga barnen som drabbas hårdast i Björklunds skola. Tvärtom.

Jag är oroad för att Jan Björklunds prestige ska äventyra en långsiktig överenskommelse kring en skolpolitik som lockar fram det bästa ur våra elever och lärare. En överenskommelse som räcker över 2010 års val.

Min uppmaning till skolministern är därför - Sätt dig ner tillsammans med lärarfacken och Socialdemokraterna, för att diskutera inte bara piskans påverkan på elevernas resultat, utan också morotens betydelse.

Fredrik Nordström (s)
Ordförande i rådslaget för skolfrågor
Socialdemokraterna i Skaraborg

2008-02-19 22:48
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet