Bostadsbrist och utförsäljning av Midgård i Alliansens Skara


Vi socialdemokrater tycker det är nonchalant att den moderatledda alliansen i Skara fortsätter att sälja ut lägenheter i Midgård. I en situation när en allt äldre befolkning kommer att ställa stora krav på Skara kommun i framtiden, att tillgodose det ökade behovet av lägenheter anpassade för äldre människor och deras behov.

MidgårdDet stämmer att det var den tidigare majoriteten, i enighet med oppositionen, som beslutade att minska på antalet särskilda boende i Midgård. Men det beslutet togs under en socialdemokratisk regering. En regering som gjorde det möjligt att bygga hyresbostäder i Sverige till rimliga priser och hyror. Också i Skara var planeringen långt framme med kvarteret Kometen och planer fanns för ytterligare en etapp av Domprostebyn.

Sedan dess har det borgerliga styret i Sverige avskaffat investeringsstöd till hyresrätter och räntebidrag för nybyggnation. Det har inneburit att byggplanerna i Skara begravts av den nuvarande majoriteten och trots flera uttalanden i SkLT under det senaste året från Charlotte Nordström om att diskussioner pågår med byggherrar, har inget hänt. Detta är allvarligt inte bara för Skaras äldre befolkning som mister möjligheten till ett boende till rimliga priser. Det är också allvarligt för Skara kommuns möjlighet att växa och utvecklas med fler invånare och ökad dragkraft för företag och butiker.

Socialdemokraterna är kritiska till hur alliansen i Skara hanterar möjligheten till seniorboende och beklagar att kommunens äldre som söker ett centralt boende med hiss är de som måste betala priset för den borgerliga alliansens kortsiktiga utförsäljningspolitik. 

Nu har Charlotte Nordström och den borgerliga alliansen i Skara en möjlighet att i en allt hårdare bostadsmarknad erbjuda detta boende på Midgård med närhet till service och omsorg. Ta den chansen nu, Charlotte!

Barbro HasselMichael Karlsson
Barbro Hassel (s)
Oppositionsråd

Michael Karlsson (s)
Omsorgsnämnden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs vår motion om att stoppa utförsäljningen av lägenheter i Midgård >>

2007-09-26 12:00
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet