Bygdegård i Skara utan stöd?


Så fick då ännu en bygdegård finna sig i att få kalla handen när man vädjar om hjälp för att lösa sin ekonomiska situation. Denna gång var det Ljungstorps bygdegård på Billingens sluttning mellan Skara och Skövde.

Den borgerliga majoriteten i Skara kommun avslår bygdegårdens vädjan om stöd och hjälp för att fortsätta bedriva en uppskattad verksamhet och populär mötesplats, med aktiviteter som teater, kurser och mässor.

För att kunna lägga kraft på att utveckla det ideella engagemanget och nå fler i bygden ber man Skara kommun att hjälpa bygdegården att lösa sin ekonomiska situation. Det skulle kunna ske genom exempelvis kommunal borgen, övertagande av lån eller annat stöd. Men utan dialog med bygdegårdens styrelse avslår den borgerliga majoriteten i Skara denna vädjan.

Det rimmar illa med Centerpartiet i Skaras krav på medborgardialog och ökat inflytande för medborgarna. Man undrar vart folkrörelse-Centern tagit vägen?

Håkan Ehn
Fredrik Nordström
Socialdemokraterna i Skara

2008-02-06
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet