Öppet möte om framtidens skola


Socialdemokraterna i Skara inbjöd tisdagen den 19 februari 2008 till ett öppet möte och diskussion om framtidens skola.

Åhörare på öppet möte om skolanFredrik Nordström och Lars Johansson, båda ledamöter i barn- och utbildnings-nämnden, inledde med en översikt av skoldebatten i Sverige. En stor fokus i kvällens diskussion blev den borgerliga regeringens krav på hårdare tag, fler och tidigare betyg och den negativa bild av skolan som sprids i medierna.

Deltagarna diskuterade engagerat kring skolans roll i samhället och elevernas möjligheter att nå goda resultat.

Kvällen inrymde frågor från förskola till universitet och vikten av att som elev kunna få den utbildning som passar varje individ, oavsett ålder och stadium. Men också hur viktigt det är att Sverige inte lämnar övertygelsen om det livslånga lärandet, oavsett om det handlar om SFI (svenska för invandrare), komvux, yrkesutbildningar eller högre studier.
 
Också skolans framtid i Skara var uppe för diskussion. En ny högstadieskola, tidiga insatser för eleverna i lägre åldrar och förskolornas viktiga roll dryftades. Dessutom vann socialdemokraternas förslag om att införa en hygiensjuksköterska i förskolan gehör.

Kvällen avslutades med att en deltagare som är verksam i skolan berättade att vi i Skara är på rätt väg. Och betonade vikten av en socialdemokratisk skolpolitik där moroten är styrande och inte piskan.

2008-02-19
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet