Plåtschabrak i centrala Skara


Under många år har både medborgare och olika företrädare för Skara kommun ondgjort sig över ”Skaras fula silo” och många var glada när den äntligen föll i backen. I diskussionerna innan Werners lagerbygge fanns idéer om att även bygga bostäder och affärer på denna centrala plats – idag vet alla skarabor varför den idén dog!

På nästan samma plats som silot uppförs nu Werners gourmetservice´ lagerbyggnad. Lika positivt som det är att kommunens näringsliv utvecklas, lika olyckligt är det att detta plåtschabrak inte kommer att tillföra något estetiskt värde till stadskärnan, utan snarare överta rollen som den fula ankungen i stadsbilden.

Just nu pågår febril aktivitet, på planeringsstadiet, med att förtäta Skara, uppmuntra bostadsbyggande, bibehålla stadsbilden, skapa boendestrategier och utse prioriterade mark- och exploateringsområden. Men resultatet visar på en annan riktning. Ingår det i alliansens strategi för utveckling av Skaras stadskärna att lagerbyggnader ska byggas centralt?

Vilka åtgärder tänker alliansens företrädare i Skara vidta för att inte fler plåtschabrak ska byggas i centrala Skara?

Fredrik Nordström
Socialdemokraterna i Skara

2007-12-18
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet