S-frågor stoppades av alliansen


Vid möte med kommunstyrelsen 9 april behandlades ett flertal ärenden som gick en annan väg än socialdemokraterna ville.

STOP!Ett ärende rörde kommunens ekonomi och hur underskottet i omsorgsnämnden ska regleras. Alliansen lade fram ett mycket undermåligt underlag till förslag, vilket gjorde att kommunstyrelsens ordförande Charlotte Nordström själv tvingades föreslå fortsatt behandling av ärendet. Detta gjorde hon efter att ha argumenterat mot (s) en lång stund. Förmodligen insåg hon själv att det fanns många brister i det egna förslaget. Socialdemokraterna hävdade utifrån ekonomistyrprinciperna, vilka säger att en nämnd tar med sig över- och underskott från ett år till ett annat, att underlaget som det presenterades, faktiskt inte föreslog avskrivning av omsorgsnämndens underskott, utan att nämnden skulle tillåtas skjuta sitt underskott på framtiden.

Ärende 11 behandlade socialdemokraternas motion om att kommunen vid inköp av nya fordon bör välja en typ som drivs av biogas. Alliansen föreslog avslag på denna motion.
Socialdemokraterna reserverade sig. Avslaget på motionen är inte motiverad. Den enda förklaring de borgerliga partierna lämnade till att de avslår motionen är att kommunen inte kan binda sig för en teknik, eftersom utvecklingen kan gå fort och förändras så att biogas plötsligt inte är det bästa för miljön. Socialdemokraterna ifrågasatte detta resonemang, eftersom man i så fall aldrig skulle våga fatta beslut eftersom allt kan förändras. Samtidigt inser naturligtvis (s) att om det skulle visa sig att det finns alternativ som är än mer miljövänliga, så måste frågan behandlas igen. Idag är dock biogas det bästa alternativet och därför bör Skara kommun driva på utvecklingen.

Socialdemokraternas motion om att bygga en ny högstadieskola behandlas också på kommunstyrelsen. Den borgerliga majoriteten avslog motionen med hänvisning till sitt 89-punktersprogram. På socialdemokraternas fråga vilken av de 89 punkterna som motiverade deras avslag, blev svaret att de vill se två skolenheter (Tegla och Djäkne) och att barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda en om- eller tillbyggnad av Teglaskolan. Socialdemokraterna valde att inte fördjupa argumentationen, utan att spara detta till debatten i kommunfullmäktige.

2008-04-11
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet