(S) vill införa en avgiftsfri förskola

Annelie Hultén och Fredrik Nordström på S-kongressen

På den socialdemokratiska partikongressen antogs ett förslag från Fredrik Nordström, ombud från Skara om att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri.

- Förskolan är en framgångssaga och har stort förtroende bland svenska folket. Genom införande av maxtaxa och förstärkning av det pedagogiska uppdraget har socialdemokraternas ökat möjligheten för fler barn att delta i förskolans verksamhet, säger Fredrik Nordström, kongressombud från Skara.

Socialdemokraternas partistyrelse som företräddes av Anneli Hulthén från Göteborg, biföll Fredrik Nordströms yrkande och delar uppfattningen att en avgiftsfri förskola hör hemma i Socialdemokraternas framtida politik.

I förskolan läggs grunden för lusten till lärande, socialt samspel och språkutveckling. Genom att göra förskolan avgiftsfri ökar möjligheten för fler att ta del av förskolans verksamheter.

- Socialdemokraterna har nu markerat sin tydliga uppfattning att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri. Det är oerhört glädjande och ett gott besked för framtiden, säger Fredrik Nordström, kongressombud från Skara.

2009-11-12 09:10
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet