Skarasossar besökte Bryssel

Onsdagen 15 oktober deltog socialdemokraterna Ulla Hellberg och Alf Ståhl från Skara i en studieresa till Bryssel tillsammans med drygt 100 socialdemokrater från Västsverige.

Syftet med resan var att öka kunskapen om EU och dess betydelse för verksamheten i Sverige och att deltagarna ska arbeta för att fler inser vikten av att påverka EU genom att rösta i EU-valet det 7 juni 2009.

Det var en diger samling med föreläsare och studiebesök:
* Riksdagskvinnan Phia Andersson (s) hälsade välkommen och var vår sammanhållande för besöket i Bryssel
* Riksdagsmannen Patrik Björk som arbetar mycket med arbetsmarknadsfrågor
* Jan Andersson som är europaparlamentariker (s) och ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor inom EU
* Tommy Svensson från det fackliga kontoret för LO/TCO/SACO i EU.

På torsdagen besöktes i Europaparlamentets lokaler och europaparlamentarikern Göran Färm (s) berättade om parlamentets roll och funktion och vad som fungerar bra respektive vad som behöver förändras inom EU.

Informationschefen från Socialdemokratiska kansliet Paula Burrau tipsade om olika sätt att få fram och ta del EU-information.

Från WestSweden kom chefen Kjell Peterson och informerade om deras verksamhet och deras ansträngningar att hitta lösningar på problem i Västsverige där EU kan hjälpa till. Bland annat diskuterades de nuvarande varslen inom bilindustrin.

På fredagen besökte vi EU-kommissionen. Vi fick sitta i ministerrådets sammanträdesrum och där informerade kommissionären Margot Wallström om sitt arbete, bland annat om vikten av att få ut korrekt information om vad EU är och vad det kan betyda för oss enskilda människor samt för små och stora företag. Därefter gavs tillfälle till frågestund och diskussion.

På lördag förmiddag åkte vi hem med många nya lärdomar om EU samt en massa fina intryck från den trevliga staden Bryssel.


Alf Ståhl

2008-10-09 23:04
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet