Värna de träd som finns kvar nära Skara


Socialdemokraterna i Skara ser att skogsmaskiner, avverkning och försäljning av skogen runt Skara centrum minskar möjligheten för ett aktivt frilufts- och idrottsutövande för skaraborna.

Bevara skogen!De tätortsnära skogar som är särskilt viktiga att bevara är vid Planteringen, på Skaraberg och i Petersburgsområdet. Ett bevarande är viktigt för alla och kanske framförallt för de föreningar som har skogarna som sin ”lokal” för idrottsutövning, säger Barbro Hassel. Detta påverkar i högsta grad orienteringsklubben IK Gandvik, som bedriver en omfattande verksamhet och som tagit fram kartor för framtida arrangemang i berörda skogar. Men också skolornas orienteringsaktiviteter, scouterna, naturskyddsföreningen och all allmänhet som nyttjar området drabbas av ingreppen i skogen.

Planteringen samt Petersburg är Skaras två tätortsnära skogar med mycket idrotts- och friluftsverksamhet som förtjänar att behandlas på ett bättre sätt för Skara invånare, nu och i framtiden påpekar Barbro hassel.

Socialdemokraterna i Skara kräver nu i en motion lämnad till kommunfullmäktige att Skara kommun snarast hittar en lösning på problemen tillsammans med berörda skogsägare och att Skara kommun ska utnyttja sin förköpsrätt för att sätta stopp för att Skaras tätortsnära skogar försvinner.

Läs hela motionen >>

 
2008-03-11
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet