(s) presenterar sitt budgetförslag "Hållbar framtid för Skara kommun"


Vi satsar på barnenSocialdemokraterna lägger ett heltäckande budgetförslag för att tydligt visa på de skillnader i de politiska alternativ som finns mellan Socialdemokraterna och Alliansen i Skara.

Fokus på budgetförslag 2008 är satsningar på tidiga insatser i förskola och skola för en lugn och trygg skolmiljö samt förbättrade elevresultat.

– Det är inte hållbart att skjuta till extra resurser först när det gått snett, insatser och resurser måste satsas på våra barn och ungdomar så tidigt som möjligt. Därför avsätter vi drygt 5 miljoner över tidigare ram samt följer upp med att tillföra extra resurser även 2009 och 2010, säger Barbro Hassel, gruppledare för socialdemokraterna i Skara.

Förskolan får ett stort utrymme i det socialdemokratiska budgetförslaget med resurser till minskade barngrupper, platsgaranti i den kommunala förskolan men också en nyinrättad tjänst - hygiensjuksköterska.

– Infektioner och sjukdomar drabbar inte bara barnen i förskolan, utan även personal och föräldrar. Vi vet att det går att minska sjukfrånvaron genom ökad kunskap, information och konkreta
åtgärder på varje avdelning och förskola. Därför vill vi inrätta en ny tjänst som hygiensjuksköterska i förskolan, säger Lars Johansson (s), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har den senaste tiden varit ett debattämne för alla politiska partier i Skara kommun. Socialdemokraterna är övertygade att extra resurser är nödvändiga även för 2008 men att den översyn av IFO:s verksamhet som nu påbörjats måste ge resultat.

– Vi accepterar aldrig att barn far illa i Skara. Därför krävs ökat fokus på tidiga insatser och kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen. Med mer hemmaplanslösningar och bättre
uppföljningar av varje barns utveckling tror vi att något gott kommer ur den förändring som nu måste till på IFO. Redan 2009 hoppas vi att arbetet ger oss möjlighet att föra över resurser till
förskolan och skolan för att arbeta mer förebyggande i samverkan med skolan, istället för behandlingsinsatser, säger Michael Karlsson (s), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna har sedan tidigare satsat på feriepraktikplatser i Skara kommun. Den satsningen vill man fortsätta även under 2008 och framåt genom att omfördela resurser inom kommunstyrelsen.

– För oss är det viktigare att närmare 200 ungdomar får chans att arbeta på sommaren och tjäna egna pengar, än att inrätta en tjänst på Näringsrådhuset. Dessutom inrymmer vår satsning en
höjning av ersättningen som inte justerats upp på några år, avslutar Barbro Hassel.

Läs hela budgetförslaget
"Hållbar framtid för Skara kommun" >>

2007-05-29 23:08
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet