Och åren de har gått...

Skara arbetarekommun, eller Socialdemokraterna i Skara som blir en allt mer vanlig benämning, är en hundraårig förening. Arbetarekommuner växte upp som svampar utr jorden i början av 1900-talet och Skara var bland de första. 2004 firade föreningen 100 år av organiserad kamp för de fattiga och svaga i samhället.
Mycket har hänt under arbetarekommunens historia. Ta del av de lokala händelser som lett arbetet framåt. En ständig kamp för rättvisa och solidaritet!

1904
På initiativ av typograferna inbjöds arbetarna i Skara till möte som avhölls vid Viktoriasjön sensommaren 1904. Typografen W Andersson och kakelungsmakare C Wilhelmsson höll varsitt anförande.

Mötet enades om att bilda en arbetarekommun i Skara. E Wilhelmsson valdes till ordförande i den utsedda arbetsgruppen som fick i uppdrag att genomföra bildandet. Övriga ledamöter blev typograferna W Andersson och Gustaf A Jönsson jämte skräddaren Johan Larsson.

En vacker idyll. Bilden är tagen från Svartbrödragatan mot kyrkan.
Demonstration på Hötorget, Skara.

1905
Ett demonstrationståg planerades 1:a maj. Borgmästaren i Skara vägrade ge sitt tillstånd. Magistraten fick ärendet och de gav sitt tillstånd för en demonstration.

1:a maj-demonstrationen genomfördes och talare var en student vid namn Ljungdahl som framträdde i vit studentmössa.

1907
Järn och metall liksom murarnas fackliga organisation anslöt sig som medlemmar och arbetarekommunens medlemsantal ökade från 98 till 144.

Fru Kata Dahlström medverkade vid årets 1:a maj-demonstration i Skara.

Skara Kakelfabrik, tidigt 1900-tal.1909
Storstrejken bröt ut detta år och i Skara deltog arbetarna vid skofabriken, kakelfabriken och vapenfabriken. Även järnvägsbygget Skara-Timmersdala lades ner liksom ett mindre antal arbetsplatser som sympatistrejkade.

1911
Detta år hölls riksdagsval i Sverige. Många olika aktiviteter ägde rum i Skara. Bland annat anordnades ett möte där Hjalmar Branting var huvudtalare.

Motiv från tidigt 1900-tal.1913
Som förste socialdemokrat tog Hjalmar Bergkvist en plats i Skaras stadsfullmäktige.
1917
Detta år ägde den vänstersocialistiska utbrytningen rum i partiet, vilket föranledde en viss nedgång i antalet medlemmar.
Nykterhetsmöte på Stora Torget i Skara omkring 1920.
Jobbarna på Svenssons Träförädling. Fotot troligen från 1939

1924
Arbetarekommunen firade sin 20-åriga tillvaro samtidigt som medlemmarna i Skara vänsterförening åter hälsades välkomna.

Detta år inköptes en fana till ett pris av 170 kronor.

1928
Skara socialdemokratiska Kvinnoklubb bildas.
Kvinnoklubbens julfest 1954.
Statsminister Per-Albin Hansson talar på Paviljongplatsen i Axvall vid SDUK:s ungdomsdagar 1936.1939
Den 3 september bryter andra världskriget ut. Många medlemmar kallades in för att bevaka Sveriges gränser.
1947
Torgmöte i Skara med talare statsminister Tage Erlander.
1965
Skara arbetarekommuns 60-årsjubileum firades på Teaterhusets A-sal. Cirka 300 medlemmar deltog i festligheterna och lyssnade då statsrådet Bertil Löfberg höll ett anförande.

1968
Eva Åsbrink invaldes i riksdagens andra kammare och Skara arbetarekommun fick därmed sin första riksdagsledamot.

Den 7 april detta år var det socialdemokratiska partiets årskonferens förkagd till småskoleseminariet i Skara. Dåvarande statsminister och partiordförande Tage Erlander medverkade.

Statsminister Tage Erlander på besök i Skara 1968.
1971
Arbetarekommunen omorganiserades med anledning av kommunsammanslagningen samma år. Ardala, Skara och Valle arbetarekommuner slogs ihop till en gemensam. Istället bildades fem S-föreningar i de gamla kommunerna.
1975
Arbetarekommunen flyttar in i nya lokaler på Skaraborgsgatan 29A.
Gunnar Emanuel Sträng i Skara.1976
Finansminister Gunnar Emanuel Sträng talar på ett möte på Fokus i Skara. Tidigare på dagen mötte Sträng gamla kamrater från lantarbetartiden hos partivännerna Hans och Maja Karlsson i deras hem Skogshyddan i Härlunda.
1978
Eva och Jerzy Szyjanrovies från Polen ska utvisas från Sverige. Skara arbetarekommun jobbar för att familjen ska få stanna och skriver bland annat ett brev till regeringen.
1979
Skara arbetarekommun firar 75 år på Fokus den 1 september. Tal av riksdagsman Thage G Pettersson.
1982
Socialdemokraternas ekonomiske talesman Gunnar Sträng besöker Skara.
Gunnar Sträng åter i Skara.
1984
Med anledning av Skara arbetarekommuns 80-åriga tillvaro anordnas på kulturlagret en utställning under tiden 18 april till 6 maj. Utställningen, som handlade om arbetarrörelsen i Skara, rönte stort intresse.
1985
Skarasonen Kjell Nordström valdes in i riksdagen detta år.
1985 väljs Kjell Nordström in i riksdagen.
1986
Lördagen den 8 mars anordnas en minneshögtid i Skara Domkyrka med anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Kyrkan var fylld till sista plats.
1987
På sommaren detta år inträffade en unik händelse i Skaras politiska historia. Det borgerliga kommunalrådet avgick. Partierna på den borgerliga sidan kunde inte enas om ett nytt kommunalråd och frågan lades därför på socialdemokraternas bord. Evald Nordström valdes till nytt kommunalråd.
Evald Nordström var Skaras kommunalråd under slutet av 1980-talet.1988
I Skara gjorde socialdemokraterna det bästa valet sedan kommunsammanslagningen och kunde, genom samverkan med miljöpartiet, besätta samtliga nämnders ordförandeposter för mandatperioden 1989-1991.
1989
Vid årets slut avgår Evald Nordström som kommunalråd på grund av sjukdom. Han efterträds av Lennart Svärdh.
Lennart Svärd var Arbetarekommunens ordförande och kommunalråd i Skara.
1991
Socialdemokraterna förlorade årets val och de borgerliga partierna tog makten i Skara kommun.

1994
90 år har gått sedan arbetarna i Skara samlades för att bilda en arbetarekommun. Denna händelse högtidlighölls genom att placera en minnessten på den plats vid Viktoriasjön där arbetarekommunen bildades 1904. På stenen står inskrivet "Här höll arbetarna 1904 det första mötet som ledde till bildandet av Skara Arbetarekommun".

Vid valet den 18 september återtog socialdemokraterna makten i kommunen och Christina Bergdahl kunde nu titulera sig kommunalråd.

Stenen vid Viktoriasjön i Skara minner om flydda tider.
1998
Vid valet detta år gick socialdemokraterna tillbaka med 5,4 procentenheter. Trots detta behöll socialdemokraterna styret i Skara kommun. Tillsammans med centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet innehade socialdemokraterna makten under ytterligare en mandatperiod.
2002
Socialdemokraterna ökade med nära på 2 procentenheter i valet och kunde tillsammans med centerpartiet bilda egen majoritet. Barbro Hassel kunde fortsätta som kommunalråd ytterligare fyra år.
Skara socialdemokrater firade 100-årsjubileum 2004 och invigde detta år en ny fana.

2004
Detta år hade 100 år passerat sedan typograferna i Skara kallade till möte vid Viktoriasjön och en arbetarekommun bildades. Jubileet firades genom att bl.a. inviga en ny fana vid minnesstenen vid Viktoriasjön. Fanan är en symbol för idéer och visar på styrkan och sammanhållningen i arbetarrörelsen.

100-årsjubileet högtidlighölls under hela året med olika arrangemang och festligheter.

2006
Socialdemokraterna förlorar makten i Skara kommun och går i opposition.
Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet