Så fungerar socialdemokraterna i Skara.

Så är (S) organiseratDet socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889 vid en kongress i Stockholm. Demokratin utgör grunden i det socialdemokratiska partiet. Att bevara och levandegöra demokratin är allas ansvar.

Föreningen
Partiet består av cirka 3 000 socialdemokratiska föreningar ute i bostadsområden och på arbetsplatser. Alla föreningar inom kommunen är med i en arbetarekommun. Alla arbetarekommuner är med i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län.

Vardagspolitiken bedrivs i s-föreningen. Bland grannar och arbetskamrater diskuteras och bestäms de lokala frågorna. Varje förening beslutar själva hur de ska bedriva sin verksamhet och föra sina åsikter, krav och idéer vidare. Föreningens styrelse väljs direkt av medlemmarna.

I Skara finns fyra s-föreningar fördelade dels geografiskt och i ett fall efter intresse. Föreningarna är Valle s-förening, Viktoria-Gälakvist s-förening, Hindsbo s-förening och S-kvinnor. Föreningarna är mer eller mindre ativa och två av dem ligger för närvarande vilande.

Arbetarekommunen
Arbetarekommunen bestämmer partiets kommunalpolitik. I arbetarekommunen beslutas också vilka som ska företräda socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Medlemmarna röstar fram styrelsen eller i vissa fall, representantskapet för arbetarekommunen.

Skara Arbetarekommun bildades 1904 och har idag ca. 300 medlemmar.

Medlemskap
Som medlem i partiet har du stora möjligheter att påverka och delta i utvecklingen. Medlemskapet innebär också att du kan föreslå och välja människor till olika förtroendeuppdrag, du kan även själv bli vald. Du blir en av dem som genom aktivt arbete bildar opinion för det du tycker är viktigt. Men det ställer också krav; att ställa upp på socialdemokraternas partiprogram och stadgar samt att betala medlemsavgiften.

Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara, när och hur du vill engagera dig. Vill du lära dig mer finns många tillfällen till studiecirklar om aktuell politik.

Som medlem får du regelbundet information från din förening om vad som är på gång i partiet. Du kan även prenumerera på partiets egen veckotidning, Aktuellt i Politiken. Där får du nyheter om partiet, partifolk och kunskap om socialdemokratisk politik.

Det är bara genom viljestarka och engagerade medlemmar vi har en stark och levande socialdemokrati!

Du kan ladda hem grundstadgar för arbetarekommuner här nedan.

DokumentStadgar >>

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet