Styrelsen för Socialdemokraterna i Skara.


Enligt stadgarna ska Arbetarekommunens styrelse väljas årligen före mars månads utgång. Ordförande, kassör, facklig ledare och studieorganisatör väljs på två år direkt av mötet, resterande ledamöters uppgift väljs på två år efter inval inom styrelsen. Ersättare och revisorer väljs på ett år.

Styrelsen, som är det högsta beslutande organet mellan medlemsmötena, har möte ca. en gång per månad. Styrelsens verkställande utskott, som består av tre ledamöter, förbereder de ärenden som senare behandlas inom styrelsen. Vid tidsbrist äger VU rätt att fatta beslut utan att styrelsen sammankallas.

 

Ulla Hellberg Ordförande:
Ulla Hellberg, ulla.hberg@swipnet.se
Roland Lundbäck Vice ordförande:
Roland Lundbäck, roland.lena@telia.com
Lars Johansson Sekreterare:
Lars Johansson, sosselasse@hotmail.com
Alf Ståhl Kassör:
Alf Ståhl, alf.stahl@telia.com
Facklig ledare:
Per Svensson, 851svensson@telia.com
Studieorganisatör:
Laila Skantz, laila.skantz@comhem.se
Kristina Adolfsson Ledamot:
Kristina Adolfsson, kristina.adolfsson@skara.se
Barbro Hassel Ledamot:
Barbro Hassel, barbro.hassel@skara.se
Håkan Ehn Ersättare:
Håkan Ehn, hakan.ehn@skara.se
Barbro Berg Ersättare:
Barbro Berg, barbro.l.berg@telia.com
Lennart Wilsson Ersättare:
Lennart Wilsson, lennart_wilsson@hotmail.com
Ersättare:
Nina Drakfors, lyckynina@hotmail.com
Ersättare:
Åke Paulsson, paulsson@aep.pp.se

 

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet