Positivt beslut om ny gemensam högstadieskola

Socialdemokraterna i Skara har under flera år drivit frågan om en ny gemensam högstadieskola på Teglagärdet. Under kommunfullmäktige den 20 juni fattades beslut om att den nya högstadieskolan ska byggas och stå färdig 2014. Den beräknade kostnaden är budgeterad till 180 miljoner kronor.
 
- Det är fantastiskt att få dela det här positiva beslutet med alla elever och lärare som kommer att studera och arbeta i en ny gemensam högstadieskola. Nu ska vi arbeta hårt för att alla elever också ska få den bästa utbildningen i de bästa skollokalerna, säger Fredrik Nordström (S), vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Skara.
 
Socialdemokraterna som tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade yrkat på ett tillägg till budget för 2012 fick under debatten stöd av både Folkpartiet och SD, som stödde planerna på en ny gemensam högstadieskola. Voteringen utföll så att S, MP och V fått stöd av SD vilket ändå innebar en majoritet i kommunfullmäktige. Skara kommun styrs av en borgerlig allians i minoritet.

Tilläggsyrkande till budget 2012: Ny gemensam högstadieskola vid Tegla >>

Rapport: Framtidens skola i Skara kommun - en ny gemensam högstadieskola >>