S beredda att ta ansvar

Oklart politiskt läge i Skara – S beredda att ta ansvar
Inget av de politiska blocken får egen majoritet i Skara kommun. Kommunfullmäktige har 45 mandat, varav Alliansen har 22 och de Rödgröna har 21. Det innebär att SD får 2 mandat och en vågmästarroll om de politiska partierna inte tar ansvar för en bred politisk lösning.

Framåt för S i Skara
Socialdemokraterna i Skara gör sitt bästa val på många år och är fortsatt största parti, men tappar trots det 1 mandat. Den kommande mandatperioden kommer Socialdemokraterna att ha 16 mandat av kommunfullmäktiges 45 mandat. Socialdemokraterna fick 4234 röster, vilket är 83 fler än valet 2006 och 536 röster fler än Moderaterna.

Framåt för de rödgröna i Skara
Det rödgröna samarbetet i Skara har givit resultat och bryter den nationella trenden. Trots att alla de tre samverkande partierna (S-Mp-V) har fått fler röster än 2006 räckte det inte till en egen majoritet.

I den borgerliga Alliansen i Skara har de mindre partierna fått stå i skuggan av Moderaterna och totalt har de fyra borgerliga partierna som ingår i Alliansen (M-C-Fp-KD) tappat både röster och mandat.

Rödgröna (S-Mp-V)
5506 röster
Plus 326 röster totalt
21 mandat +/- 0 mandat
Alliansen (M-C-Fp-KD)
5794 röster
Minus 102 röster totalt
22 mandat -1 mandat
    
Upp till bevis för demokratin
Nu är det dags för de politiska partierna i Skara att ta ansvar för en stabil politisk majoritet. Detta är avgörande för Skaras framtida utveckling. Skara kommun står inför de största investeringarna någonsin under den kommande mandatperioden. Samtidigt kommer demografiförändringarna, med färre elever i skolan och fler äldre i behov av omsorg, att ställa stora krav på ett tydligt politiskt ledarskap. 

Inför dessa utmaningar är det oansvarigt att utsätta den politiska demokratin i Skara för ett osäkert experiment med SD som vågmästare.

Breda politiska lösningar för Skaras framtid
Socialdemokraterna är beredda att ta ansvar tillsammans med de partier som vill värna demokratins grundtanke att skapa hållbara majoriteter. Syftet är att bryta det oklara och osäkra läge som uppstått.

Den borgerliga alliansen måste i dagsläget förlita sig på Sverigedemokraterna om de väljer att fortsätta med ett minoritetsstyre i Skara. Det innebär att inga politiska beslut kommer att vara förutsägbara de kommande 4 åren. 

Socialdemokraterna anser att det vore olyckligt för både demokratin och Skara kommuns framtid att låta en lottsedel eller Sverigedemokraterna att avgöra framtiden för alla barn, elever, personal, boende och äldre i Skara.