S vill sätta stopp för höga politikerarvoden i Skara

De borgerliga ledamöterna i demokratiberedningen i Skara föreslår att kommunalrådet i Skara ska få 95 procent av en riksdagsledamots lön. En riksdagsledamot har idag 55.000 kronor vilket skulle innebära att Skaras kommunalråd skulle få ett månadsarvode på 52.250 kronor. Det säger Socialdemokraterna i Skara nej till!

Samtidigt föreslår demokratiberedningens ordförande Gunilla Druve-Jansson (C) att arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande ska höjas till 50 procent av en riksdagsledamots lön. Det motsvarar 27.500 kronor och innebär att en helt ny politisk tjänst inrättas. Särskilt allvarligt är detta då Gunilla Druve-Jansson (C) innehar också uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det innebär att hon föreslår att skattebetalarna i Skara ska betala för att göra henne själv till heltidspolitiker. Det säger Socialdemokraterna i Skara nej till!
 

En röst på Socialdemokraterna är en röst på ett rättvist Skara!