Granskning av Alliansen i Skaras 89-punktsprogram

Socialdemokraterna i Skara har granskat Alliansens 89-punktsprogram och jämfört de löften som där ställdes ut med de beslut som fattats under mandatperioden.
 
Fyra punkter är helt genomförda och tretton delvis genomförda. Det finns också punkter som Alliansen själva har röstat emot.
 
Sammanfattning 89-punktsprogrammet:

Rekommendationer 26
Ej genomfört 46
Delvis genomfört 13
Genomfört 4
 
Vår slutsats blir att Alliansen INTE genomfört det man utlovat.


Läs hela rapporten >>